Cổng thông tin điện tử xã An Vĩ
Huyện Khoái Châu
Bảng niêm yết thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính được áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

I. PHÍ, LỆ PHÍ HỘ TỊCH

-Căn cứ Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch

- Căn cứ Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu, miễn, giảm chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

- Căn cứ Nghị quyết số 331/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên quy định mức thu một số loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến

STT

Nội dung

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Khai sinh

   

a

Đăng ký khai sinh

Miễn thu

Miễn thu

b

Đăng ký khai sinh không đúng hạn (Áp dụng đối với trường hợp thực hiện đăng ký khai sinh sau 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra)

5.000

Miễn thu

c

Đăng ký lại khai sinh, đăng kí khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

5.000

Miễn thu

2

Kết hôn

   

a

Đăng ký kết hôn

Miễn thu

Miễn thu

b

Đăng ký lại kết hôn

30.000

Miễn thu

3

Khai tử

   

a

Đăng ký khai tử

Miễn thu

Miễn thu

b

Đăng ký khai tử không đúng hạn (Áp dụng đối với trường hợp thực hiện đăng ký khai tử sau 15 ngày kể từ ngày cón gười chết)

5.000

Miễn thu

c

Đăng ký lại khai tử

5.000

Miễn thu

4

Nhận cha, mẹ, con

15.000

Miễn thu

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

15.000

Miễn thu

6

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15.000/bản

Miễn thu

7

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác; ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5.000

Miễn thu

8

Giám hộ

   

a

Đăng ký giám hộ

Miễn thu

Miễn thu

b

Chấm dứt, thay đổi giám hộ

Miễn thu

Miễn thu

9

Phí khai thác , sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch

8.000 đồng/ bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký

8.000 đồng/ bản sao trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký

*Các đối tượng được miễn nộp

+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; người cao tuổi.

+ Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

II. PHÍ CHỨNG THỰC

Căn cứ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

STT

Nội dung

Mức thu

1

Phí chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đồng/trang.Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính

2

Phí chứng thực chữ ký

10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản

3

Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch:

 

a

Chứng thực hợp đồng, giao dịch

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

b

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

c

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

* Các đối tượng được miễn nộp

Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phải nộp phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo Thanh lý tài sản(12/09/2023)
- Chương trình " NÀo cùng đi" với chủ đề " Phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường"(02/06/2023)
- CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022(13/10/2022)
- Hội nghị tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình(16/08/2022)
- Khánh thành nhà đại đoàn kết xã Ngọc Thanh(05/08/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Bài tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2023
+ Các xu hướng chuyển đổi số
+ TRUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 104/2022/NĐ-CP NGÀY 21/12/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
+ Bài tuyên truyền lợi ích khi tham gia Bảo hiểm y tế
+ Thông báo tên lãnh đạo
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Lễ hội Đình Trung xã An Vĩ năm 2023
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 64
Hôm nay 87
Tháng này: 154
Tất cả: 9,374
THƯ VIỆN ẢNH